June 1, 2015

Training Cunoștiințe și Deprinderi de Bază în Asistența Victimelor Traficului de Persoane

Asociația Pro Refugiu a organizat, în perioada 28-29 Mai 2015, un training în cadrul proiectului Sansă si Provocare-Imbunătăţirea serviciilor sociale oferite victimelor traficului de persoane, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, Fondul ONG România. Evenimentul a avut loc la București și a fost destinat asistenților sociali și psihologilor din DGASPC-uri și ONG-uri, un număr de 18 profesioniști luând parte la acest eveniment. Pe durata training-ului au fost abordate teme privind serviciile de asistență pentru victime; abordarea multidisciplinară în procesul de asistență al victimelor în vederea reintegrării în societate; standarde de conduită a personalului din instituții și ONG-uri care asistă victime; mentoratul si suportul peer to peer ca metode inovatoare în sprijinirea victimelor pe durata procesului de reintegrare; modul de funcționare al sistemului outreach. Trainerii au prezentat participanților o serie de informații privind modul în care asistența se acordă victimelor traficului de persoane în Norvegia, datele fiind preluate cu ocazia vizitei de studiu care a avut loc la Oslo la începutul lunii Mai cu sprijinul organizației partener Pro Sentret. Training-ul a fost unul interactiv, formatorii utilizând exercitii de grup, studii de caz. Participanții au apreciat ca fiind deosebit de util un astfel de training, considerând că astfel de sesiuni de formare ar trebui desfășurate periodic pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștiințe profesionale și pentru efectuare schimb de informații /bune practici în raport de cazurile asistate.

Manual de Training

Comunicat Training
SAM_0125
SAM_0126
SAM_0130
SAM_0134
SAM_0135
SAM_0148
SAM_0140

Post Details

Category

Tags

Date

June 1, 2015

Author

silvia

Leave a Comment

Recent Comments